Actievoorwaarden Winacties Rofra Home

1. Winacties worden uitgeschreven door Rofra Home Meubelen gevestigd te Vaassen. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een reactie hebt geplaatst en de facebookpagina van Rofra Home volgt. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven

6. De looptijd van de actie wordt bepaald door Rofra Home en is minimaal 3 dagen en maximaal 6 weken.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars kunnen na sluiten van een actie ons een persoonlijk bericht sturen met het profiel waarmee aan de actie is deelgenomen.

10. De gewonnen prijs moet worden opgehaald in één van onze filialen.

11. Rofra Home kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

12. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

13. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

14. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Rofra Home voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.

15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Rofra Home.

16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

18. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden via een privé bericht Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst een reactie.